karta över centrala Stockholm med tunnelbanesträckningen i rosa. Start vid Fridhemsplan i norr och stopp vid Älvsjö i söder.
Tunnelbanans sträckning från Fridhemsplan i norr till Älvsjö i söder.
Projekt Planerat

Utbyggnad tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö

Fridhemsplan till Älvsjö

Den nya tunnelbanesträckan planeras mellan Fridhemsplan och Älvsjö och är cirka 8 kilometer lång och omfattar sex nya stationer. Den nya tunnelbanelänken erbjuder ökad kapacitet i Saltsjö-Mälarsnittet och kan därmed avlasta den befintliga tunnelbanans röda linje och bytespunkten T-Centralen.

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av tunnelbana för sträckan Fridhemsplan-Älvsjö under mark. Planen ska även reglera användningen av entréer, uppgångar med mera ovan mark.

Den nya sträckan är 8 kilometer lång och har sex stationer. Tunnelbanelinjen kommer att fungera som en tvärförbindelse med effektiva byten till tunnelbana och pendeltåg i Älvsjö, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Denna länk avlastar tunnelbanans röda linje och bytespunkten T-centralen.

Preliminär tidplan

  • Start-pm 17 februari 2022
  • Granskning maj-juni 2024
  • Godkännande SBN november 2024
  • Antagande KF februari 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad