Projekt Planerat

Utbyggnad tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö

Kungsholmen, Liljeholmen, Årsta, Östberga, Älvsjö

Den nya tunnelbanesträckan planeras mellan Fridhemsplan och Älvsjö och är cirka 8 kilometer lång och omfattar sex nya stationer.

Inbjudan till samråd

Projektfakta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av tunnelbana för sträckan Fridhemsplan-Älvsjö under mark. Planen ska även reglera användningen av entréer, uppgångar med mera ovan mark.

Tunnelbanelinjen kommer att fungera som en tvärförbindelse med effektiva byten till tunnelbana och pendeltåg i Älvsjö, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Den nya tunnelbanelänken erbjuder ökad kapacitet i Saltsjö-Mälarsnittet och kan därmed avlasta den befintliga tunnelbanans röda linje och bytespunkten T-Centralen.

Tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö, Region Stockholms webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad