Medborgarpanel om stadsutveckling

Vill du vara delaktig i utvecklingen av hur Stockholm växer? Gå med i stadens digitala medborgarpanel. Som medlem i panelen får du ett antal kortare frågeomgångar via mejl per år, beroende på var du bor. Resultat från genomförd frågeomgång presenteras och återkopplas här på webben.

Film om panelen

Alla stockholmare kan delta

Du som bor i Stockholms stad är välkommen att vara med i någon av stadens digitala medborgarpaneler. Det finns två paneler. "Stora medborgarpanelen" för alla över 17 år och "Unga panelen" för åldersgruppen 11–17 år. Frågorna kommer via mejl och man är bara med så länge man själv vill.

Stockholms stads medborgarpanel består (april 2024) av cirka 4 500 stockholmare som ett antal gånger per år får e-post med länk till frågor om stadsutveckling.

Frågorna kan handla om allt från byggande av nya bostäder och skolor till upprustningar av olika platser runt om i Stockholm. Det kan även vara frågor om hur du rör dig i staden, om trygghet, olika evenemang och hur vi kan leva hållbart. Frågorna kommer från många olika delar av Stockholms stads verksamhet. Variationen på frågorna är stor, liksom bredden på stadsutveckling.

Som medlem i en digital panel får du möjlighet att tycka till och vara delaktig i utvecklingen. Det är alltid frivilligt att svara och du kan när som helst avsluta din medverkan. Du deltar helt anonymt och ingen kan se att just du är med i panelen eller vad du svarar på våra frågor.

Medborgarpanelerna görs i samarbete med Origo Group, som är ett oberoende undersökningsföretag. Rekrytering görs både riktat och är öppen för alla som är intresserade att vara med. Återkoppling med resultat på alla frågeomgångar finns här på webbplatsen Stockholm växer (växer.stockholm/medborgarpanel).

Vid anmälan till medborgarpanelen får du svara på några få bakgrundsfrågor. Det gör vi för att få en så representativ panel som möjligt. Målet är att paneldeltagarna har bred variation i ålder, kön, boendeplats, boendeform, antal år i området med mera för att spegla stockholmarna i stort.

Din delaktighet ger oss mer kunskap och bättre underlag när vi utvecklar Stockholm. Hoppas att du vill vara med!

Anmäl dig till Medborgarpanelen

Genomförda frågeomgångar

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Unga panelen

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut frågor till medborgarpanelen och analysera de svar som kommer in. Ingen kan se vad just du svarat och du är med så länge du själv vill. Uppgifterna behandlas med den lagliga grunden samtycke enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1a, vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge du har givit ditt samtycke men kommer att raderas när du återkallar ditt samtycke.

Personuppgifterna behandlas av Origo Group. Personuppgiftsbiträdet förbinder sig genom avtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än enligt exploateringskontorets instruktioner.

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att på begäran få ett registerutdrag över dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen. Du har rätt till dataportabilitet för dina personuppgifter, det betyder att du har rätt att få ut dina personuppgifter för att använda dem hos någon annan.

Du kan lämna in klagomål om behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Exploateringskontoret
Fleminggatan 4
Box 8189
104 20 Stockholm

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Personuppgiftsbiträde

E-post: henrik.brandes@origogroup.com

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud.tk.expl@stockholm.se

Uppdaterad