En gata med flerbostadshus på vardera sidan och med en pendeltågsstation i bakgrunden. Det är vinter och gatan är snöröjd. Solen ligger lågt och skiner mellan husen. Foto.

Farsta strand

En stadsdel i Farsta stadsdelsområde.

Projekt i Farsta strand

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad