Vy från avfart från Magelungsvägen. Vägmärke med stadsdelsnamnet Larsboda. I bakgrunden flervåningshus, låghus. Parkeringsplats. Foto.

Larsboda

En stadsdel i Farsta stadsdelsområde.

Projekt i Larsboda

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad