Människor går i en centrummiljö. Foto: Lennart Johansson

Farsta stadsdelsområde

Farsta är ett av stadens fyra fokusområden där en större stadsutveckling ska ske. Med utbyggd kollektivtrafik blir Farsta centrum en viktig knutpunkt i Söderort. Farsta har närhet till Stockholm, god service och plats för ny blandad bebyggelse.

Planer för Farsta

Utbyggnaden av tunnelbanan i söderort och Citybanan för pendeltåg gör att nya bostäder och arbetsplatser nära bra kollektivtrafik och service kan byggas i Farsta. Staden ska bygga totalt 40 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde – från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck.

Farsta ska utvecklas till en blandad stad med gamla och nya bostäder, parker, torg, handel, service, idrott, kultur, arbetsplatser och företag.

8 000 nya bostäder

I Farsta planeras en stadsutveckling med omkring 8 000 nya bostäder. Det är nästan en fördubbling av antalet bostäder i området som idag är cirka 10 000. Bland annat bebyggs parkeringsytorna vid Farsta centrum med nya bostäder och torg för att skapa ett mer levande centrum.

Farsta centrum en viktig knutpunkt

Farsta centrum utvecklas för att bli en mer attraktiv, modern och mångfunktionell handels- och mötesplats. Här finns viktig kollektivtrafik med både tunnelbana, pendeltåg, bussar och framtida tvärförbindelser.

De stora parkeringsytorna runt centrum bebyggs med nya bostäder, verksamheter och handel. Parkeringen flyttar ner i garage under jord, och en ny bussterminal är tänk att ligga utmed Larsbodavägen. På så vis kan Kroppaplan bli ett välkomnande entrétorg till centrumet.

Natur och grönområden

Befintliga parker rustas upp och nya parkytor kommer till som ska bilda ett sammanhängande grönt stråk mellan Magelungen och Drevviken. Det, tillsammans med upprustade strandpromenader vid sjöarna, skapar ett långt promenadstråk runt Farsta.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i Farsta. Till 2040 behövs fem nya skolor, ett stort antal förskolor och fyra nya konstgräsplaner. Det finns också ett behov av att stärka kulturlivet.

Farsta ett fokusområde

Visste du att

 • Farstabor

  57 825

  Bodde i Farsta den 31 december 2017

 • Cirka

  8 000

  nya bostäder ska byggas i Farsta till år 2030

 • Nya Farstabor

  13 210

  förväntas flytta till stadsdelen till och med år 2027

Områden i Farsta stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Farsta stadsdelsområde.

Uppdaterad