Flygvy över Farsta, fotografi.

Farsta stadsdelsområde

Farsta är ett stadsdelsområde i södra Stockholm. Stadsdelsområdet är ett av stadens fyra fokusområden.

Fakta

Farsta består främst av flerbostadshus från 1950-talet, men här finns även inslag av småhus från 1930-talet.

Det finns goda förutsättningar för mer service, kultur och arbetsplatser i området, vilket ger fler levande stadsmiljöer och en god balans av arbetsplatser i stadens alla delar.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Farsta stadsdelsområde

Uppdaterad