Flygvy över Farsta, fotografi.

Farsta stadsdelsområde

Farsta är ett stadsdelsområde i södra Stockholm. Stadsdelsområdet är ett av stadens fyra fokusområden. Farsta består främst av flerbostadshus från 1950-talet, men här finns även inslag av småhus från 1930-talet.

Fakta

Det finns goda förutsättningar för mer service, kultur och arbetsplatser i området, vilket ger fler levande stadsmiljöer och en god balans av arbetsplatser i stadens alla delar.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Farsta stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Farsta stadsdelsområde

I Farsta stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Farsta stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad