Fruängens centrum. I förgrunden en damm med två statyer. I bakgrunden träd och två flerbostadshus. På vänster sida om dammen en plantering med blommor, på den högra sidan en restaurang med uteservering. Foto.

Fruängen

En stadsdel i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Projekt i Fruängen

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad