Kollektivtrafikstation, människor i rörelse, fotografi.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde

Hägersten-Älvsjö är ett stadsdelsområde i sydvästra Stockholm. Här finns några av Stockholms tidigaste förorter, äldre villabebyggelse och en lång industrihistoria med fabriksbyggnader och industri.

Fakta

Området har goda kommunikationer och kommer utvecklas genom ny tunnelbanelinje. De gröna kopplingarna mellan platser kan utvecklas för att stärka ekologiska och sociala funktioner och samtidigt kompletteras med annan bebyggelse.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde

I Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad