Flervåningshus. I bakgrunden syns Hötorgsskraporna och NK-skylten, foto.

Norrmalm

En stadsdel i Norra innerstadens stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad