Vy över vatten och Stockholms innerstad.

Norra innerstadens stadsdelsområde

Norra innerstaden är ett stadsdelsområde i den norra delen av centrala Stockholm. Området har en blandning av historiska och moderna stadsmiljöer, som 1800-talets stenstad och Citykvarteren.

Fakta

I Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden och Albano byggs blandade stadsdelar med höga krav kring miljö och arkitektur. En framtida utveckling av Stockholm City innebär stora möjligheter för stadsutveckling i stadens mest centrala lägen.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Norra innerstaden stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Norra innerstadens stadsdelsområde

I Norra innerstadens stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Norra innerstadens stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad