Höga bostadshus med flera våningar och balkonger med omgivande träd och berg. Foto.

Vårberg

En stadsdel i Skärholmens stadsdelsområde.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad