Torg med fontäner, torghandel, verksamheter, butiker och människor i rörelse, fotografi.

Skärholmens stadsdelsområde

Skärholmen är ett stadsdelsområde i sydvästra Stockholm. Området är ett av stadens fyra fokusområden. Skärholmen kännetecknas av närheten till natur och vatten och en stadsmiljö från 1960-talet bestående av radhus, villor, lamell- och skivhus.

Fakta

Det finns stora stadsutvecklingsmöjligheter i stadsdelsområdet, med social hållbarhet som särskilt viktig utgångspunkt. Genom nya bostäder, nya gång- och cykelbanor samt stärkningen av lokala centrum kan fler levande stadsmiljöer skapas. 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stadsdelar i Skärholmen stadsdelsområde

Stadsutvecklingsområden i Skärholmens stadsdelsområde

I Skärholmens stadsdelsområde finns ett antal större projekt, så kallade stadsutvecklingsområden.

Utvecklingsmöjligheter i Skärholmens stadsdelsområde

Översiktsplanen för Stockholms stad beskriver hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. För varje stadsdelsområde finns övergripande beskrivningar av möjligheterna till stadsutveckling.

Uppdaterad