Torg med människor, en damm och shoppingcenter i Skärholmen centrum

Skärholmens stadsdelsområde

Stadsdelsområdet Skärholmen består av stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Stadsdelsområdet är ett av stadens fyra fokusområden.

Ett av fyra fokusområden

I översiktsplan för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla vad gäller bostadsbyggande, stadsutveckling och social hållbarhet. De kallas fokusområden och Skärholmen är ett av dessa.

Här satsas bland annat på fler bostäder och arbetsplatser. Fler bostäder innebär dessutom att det behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Mer om utvecklingsmöjligheterna i Skärholmen

Områden i Skärholmens stadsdelsområde

Stadsdelar och stadsutvecklingsområden i Skärholmens stadsdelsområde.

Uppdaterad