Bostadsområde med vita flervåningshus. Väg med parkerade bilar och trottoar i förgrunden.

Sätra

En stadsdel i Skärholmens stadsdelsområde.

Projekt i Sätra

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad