Flerbostadshus med grön fasad i vintermiljö, människor i rörelse, illustration.
Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Illustration: Wästbygg/NREP.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Vårbergstoppen

Vårberg

Cirka 500 nya bostäder byggs utmed Vårbergsvägen. Projektet bidrar till en mer levande gatumiljö på Vårbergsvägen och till att stärka kopplingen till det intilliggande naturområdet.

Längs med Vårbergsvägen byggs ett varierat utbud av olika bostäder, 174 ungdomsbostäder, cirka 300 bostadsrätter och 36 radhus. Samtidigt utvecklas park- och naturområdet i intilliggande Vårbergstoppen.

Vårbergsvägen får en mer levande gatumiljö med bostadsentréer mot gatan. Gång- och cykeltunneln under Vårbergsvägen byggs bort och ersätts av en hastighetssäkrad övergång. Cykel och gångstråken igenom området förbättras också.

Bilder

Vy över området med ny bebyggelse utritad, illustration.
Översikt över planförslaget, vy från söder. Illustration: Arkitema.
Flerbostadshus med flerfärgad fasad, människor i rörelse, illustration.
Exempel på möjlig gestaltning av storgårdskvarteret, perspektiv från Vårbergsvägen. Illustration: OWC Arkitekter och Expressiv.
Människor i rörelse på trottoar, i lätt uppförsbacke, i bakgrunden syns en liten skogsdunge och område med flerbostadshus, illustration.
Flerbostadshus med loftgångar, vy över innergård, människor i rörelse, illustration.
Ungdomsbostäder vid Vårbergstoppen. Illustration: Wästbygg/NREP.

Tidsplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden 9 november 2017
  • Samråd genomfördes 5 juli–30 augusti 2016
  • Granskning 23 augusti–20 september 2017
  • Planen vann laga kraft 28 februari 2018
  • Byggstart vintern 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vårberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad