Bilden är framtagen av LAND arkitektur
Bild: LAND arkitektur

Amfiteater och pulkabacke planen för Årstafältets park

Amfiteater, pulkabacke och hyllningar till Årstas historia. Nu börjar planerna för Årstafältets stora park att ta form.

Planerna för den stora parken på Årstafältet börjar nu bli allt mer konkreta. På den nya visionsbilden som tagits fram syns till exempel en amfiteater i parkens sydvästra del.

- Vi har haft planen att ha med någon evenemangsplats sedan tidigare och nu jobbar vi vidare med det här förslaget. Det kommer fungera som sittplatser men vi skapar också möjligheten att ha evenemang på platsen genom att dra exempelvis el dit, säger Emma Lundborg, landskapsarkitekt på exploateringskontoret med ansvar för Årstafältet.

Mellan de två sittdelarna på amfiteatern görs plats för en pulkabacke.

- Vi har förstått att det är ett önskemål från dem som bor i området så det har vi tagit med i planerna, säger Emma Lundborg.

I den västra delen av parken finns den så kallade aktivitetsbryggan. Där planeras en parklek med bondgårdstema för att anknyta till historien. Parkleken är för de lite mindre barnen men för de större finns planer på bland annat basketplan och pingis längs bryggan.

Årstafrun tar plats i parken

Mer historiska blinkningar blir det när Årstafrun inspirerar till parkens utformning. Årstafrun levde i Årsta på 1700 och 1800-talet och har redan en park uppkallad efter sig vid Åmänningevägen/Årstavägen. Hennes dagböcker har uppmärksammats för sina inblickar i societeten och gårdsfrulivet på den tiden, men även för sina tusentals väderobservationer som bidragit till förståelse för dåtidens klimat. Och det är just väderobservationerna som planeras att uppmärksammas i nya parken. Ett förslag är att ha paviljonger inriktade mot olika väder; sol, vind och regn.

- Vi vill sprida Årstafruns nyfikenhet till kommande generationer, säger Emma Lundborg.

Uppdaterad