Fint pris till Årstafältets koloni

Årstafältets koloniförening får pris som årets koloniträdgårdsfrämjare. Koloniområdet på östra Årstafältet har utvecklats tillsammans med exploateringskontoret.

Årstafältets koloniområde har vunnit Koloniträdgårdsförbundet pris som årets koloniträdgårdsfrämjare i Sverige 2024. I motiveringen till priset står bland annat:

”Områdets öppna ängar, frukt- och bärlundar erbjuder gemenskap och avkoppling även för allmänheten. Deras populära caféverksamhet, grönsaksmarknader och andra publika evenemang fungerar som en viktig samlingspunkt för boende i området. Koloniområdet har därmed blivit en älskad och oumbärlig del av Årstafältet."

Exploateringskontoret har varit en viktig del av arbetet med koloniområdet. Först genom att behålla det när markarbetena på Årstafältet startade genom en flytt till nuvarande läge i östra delen av fältet. Sen bland annat genom att plantera häckar och anlägga staket runt koloniområdet, och utveckla sex publika fruktlundar tillsammans med koloniföreningen. Lundarna har även finansierats tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

- Den gemensamma processen med bland annat utveckling av fruktlundar har varit lärorik, och det är kul att kolonin nu uppmärksammas. De är våra första boende på platsen, våra pionjärer, säger Emma Lundborg, landskapsarkitekt på exploateringskontoret med övergripande ansvar för Årstafältet.

Fruktlundar på Årstafältet

 

Vill du veta mer om Årstafältet?

Uppdaterad