Flygbild över området där de nya byggnaderna är utmarkerade.
Bild: White

Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 7 000 bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter, aktiviteter och en stor park. I juni 2018 startade förberedande markarbeten för de första bostadskvarteren.

Pågående arbete

På vår webbplats för pågående arbete kan du läsa mer om vilka arbeten som utförs just nu inom projekt Årstafältet. 

Pågående arbete 

En ny stadsdel med stor variation

På Årstafältet planerar vi att bygga cirka 7 000 bostäder till 17 500 nya invånare. Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten; möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Variation är ett ledord och det syns i bebyggelsens brokighet med olika typer, höjder, former och stilar. Vi hoppas att det ska locka människor med olika bakgrund, kultur, familjesituation och livsstil till stadsdelen.

Staden har som mål att alla som flyttar hit ska få en god boendemiljö, ett rikt stadsliv med bland annat kaféer, restauranger och butiker, och fina allmänna platser.

I hjärtat av Årstafältet skapas en park som är ungefär lika stor som Skansen. Den kommer att innehålla både aktiviteter, lekplatser, dammar för hantering av dagvatten och olika typer av grönska.

Vi planerar även bland annat för nya kontor, förskolor för 1 800 barn, grundskolor med tillhörande idrottshallar, simhall och en 11-spels fotbollsplan.

Etapper och tidsplaner

Årstafältet byggs ut i flera etapper och kommer att innehålla många olika detaljplaner. Markarbeten för nya gator, ledningar, med mera påbörjades sommaren 2018. Samtidigt som markarbetena startade påbörjade vi arbetet med parken. Tanken är att en stor del av parken ska vara klar när de första bostäderna är klara för inflyttning. Hela stadsdelen beräknas vara färdig 2041. Du kan läsa mer om aktuella tidsplaner och de olika projekten inom Årstafältet här nedanför. 
 
 

Så här går arbetet till

Groventreprenad: Staden bygger ut ledningsnät och arbetsgator, förstärker marken och förbereder så långt det går inför kommande finentreprenader.
Bostadsbyggande: Byggaktörer bygger ut bostäder och lokaler.
Finentreprenad: Staden finplanerar runt de färdiga bostadskvarteren, det innebär att vi planterar träd, fixar belysning, gör nya fina ytskikt och iordningställer parkerna.

Aktuella tidsplaner

Etapp 1
Groventreprenad: 2023-2026
Bostadsbyggande: 2026-2030
Finentreprenad: 2027-2031

Etapp 2/3
Groventreprenad: 2025-2028
Bostadsbyggande: 2027-2035
Finentreprenad: 2029-2035

Etapp 4
Groventreprenad: 2027-2030
Bostadsbyggande: 2030-2033
Finentreprenad: 2031-2034

Etapp 5
Groventreprenad: 2029-2034
Bostadsbyggande: 2032-2037
Finentreprenad: 2033-2037

Etapp 6 
Groventreprenad: 2031-2034
Bostadsbyggande: 2034-2038
Finentreprenad: 2036-2038

Etapp 7/8 
Groventreprenad: 2032-2035
Bostadsbyggande: 2035-2040
Finentreprenad: 2038-2041

Rosamarkerat område
Utredning av områdets framtid pågår. 

BP på kartan står för bollplan. Bollplanen planeras att börja byggas av idrottsförvaltningen under 2024.

 

Projekt i stadsutvecklingsområdet Årstafältet

Bilder, filmer och nyhetsbrev

Följ utvecklingen av den nya stadsdelen i bilder och filmer på webbplatsen Flickr. Och ta del av visionsbilder på framtida Årstafältet. 

Årstafältet på Flickr

Prenumerera på det digitala nyhetsbrevet "Årsta växer" för att få nyheter om Årstafältet och andra projekt i Årsta.

Prenumerera på nyhetsbrev

Gåturer på Årstafältet

Vill du veta mer om platsens historia, visionen för projektet, pågående arbete och hur den kommande stadsdelen blir? Följ med på en guidad gåtur runt Årstafältet eller ta en digital gåtur på egen hand.

Fruktlundar på Årstafältet

2018 flyttades Årstafältets koloniområde från den västra till den östra sidan av fältet, det var det första som blev färdigställt på nya Årstafältet.

I koloniområdet finns bland annat sex fruktlundar med olika teman som är öppna för alla. Fruktlundarna skapades i samarbete mellan Stockholms stad och Årstafältets koloniförening, och invigdes 2022. 

Fruktlundar på Årstafältet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av utredningar och andra handlingar.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jesper Skiöld
Projektchef, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 454

Camilla Englund
Genomförandechef, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 645

Ola Grimell
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 477

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad