Kvävningsduk på plats för att få bort parkslidet. Bild: Staffan Ramsby, konsultgruppen Röda Tråden AB
Kvävningsduk på plats för att få bort parkslidet. Bild: Staffan Ramsby, konsultgruppen Röda Tråden AB

Så ska landsvägen skyddas mot parkslide

Övervakning och sen år av kvävning. Det låter kanske brutalt men ibland måste man ta i med hårdhandskarna. För att bli av med parkslide på Årstafältet.

En viktig del i arbetet med nya Årstafältet är att skydda fornlämningen Göta landsväg, den medeltida färdvägen som har sin bäst bevarade del just över fältet.

Nu har ett hot mot landsvägen dykt upp i form av det svårhanterliga ogräset parkslide. Den seglivade och snabbt spridande växten har dykt upp i ett område intill landsvägen på fältets norra del. Om den inte bekämpas i tid så kan den växa över och förstöra fornlämningen. Men att bli av med parkslide är ett krävande arbete.

– En felaktig och ogenomtänkt bekämpning kan leda till ökad spridning, man måste bekämpa den mycket medvetet och noggrant, säger Emma Lundborg, landskapsarkitekt på exploateringskontoret med ansvar för Årstafältet. 

I dagsläget saknas bekämpningsmetoder som Naturvårdsverket med säkerhet kan garantera fungerar i alla situationer, och vilken metod som är lämpligast från fall till fall. Men ofta börjar man med en övervakning för att studera om och hur den sprids. På Årstafältet har man nu gått över till…kvävning.

Tålamod viktigt

Då läggs en stor så kallad markduk över hela området med parkslide, och sedan ett lager sand, jord eller grus ovanpå för att hålla duken på plats. Målet är då att kväva bort parkslidet på sikt.

Tålamod är en viktig del av arbetet. Det kan ta flera år innan kampen är vunnen.

– Man utför kontroller ett par gånger i månaden under växtsäsongen. Kommer det upp parkslide genom duken så kapar man upp det och fortsätter trötta ut den. Man måste vara ihärdig ett antal år. Om inte det går, det vill säga att parkslidet bara fortsätter komma upp i stora sjok trots åtgärder, då måste man fundera på andra bekämpningsalternativ som att schakta bort. Men det är ett arbete som kräver inblandning av länsstyrelsen då det innebär intrång i fornlämningen, säger Liselotte Johansson, byggprojektledare inom Årstafältet.

En annan fördel med kvävning är att den är mer kostnadseffektiv än att schakta bort. Och skulle försöket med markduken lyckas på Årstafältet kan metoden sen användas på andra ställen i stan där det finns parkslide. Det finns en försiktig optimism i projektet.

– Vi hoppas att vi kan vara lugna i de områden vi har under uppsikt på fältet; men det får framtiden utvisa, säger Liselotte Johansson.

Parkslide vid Göta landsväg. Bild: Staffan Ramsby, konsultgruppen Röda Tråden AB
Parkslide vid Göta landsväg. Bild: Staffan Ramsby, konsultgruppen Röda Tråden AB

Uppdaterad