Nio kvadratmeter Järva med nytt smart arbetssätt

Nu finns det en ny fysisk modell för Järva. Den är i skala 1:1500 och cirka nio kvadratmeter stor i tolv bitar som gör att hela eller delar av modellen kan används.

Modellen omfattar Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Järvafältet och delar av Spånga. Den har tagits fram för att kunna visa var de flera tusen bostäderna ska byggas och vilka utemiljöer som ska förnyas.

Med hjälp av ny programvara och utvecklad 3D-printteknik går det att ta fram underlag kring vägar, mark och husvolymer på ett snabbt och automatiserat sätt.

Modellen är tänkt att användas på mässor, samrådsmöten, granskningar och i den dagliga verksamheten för att illustrera stadsutvecklingen. Den har tagits fram av modellverkstaden på stadsbyggnadskontoret med hjälp av Geodata distribution.

 

 

 

Uppdaterad