Stadsbyggnadsdirektören om styrkan i samarbetet

Amanda Horwitz, stadsbyggnadsdirektör, berättar om pågående och framtida satsningar i Fokus Järva. Och om styrkan kring att samarbeta inom staden.

Hur märks satsningen Fokus Järva för förvaltningens verksamheter?

– Fokus Järva är en av våra stora och viktiga satsningar inom stadsplanering och ett bra exempel på när vi tillsammans utvecklar staden och gör skillnad. Många personer i vår förvaltning är aktiva i arbetet och involverade på många olika sätt. Det märks inte minst i engagemanget ute i verksamheten. Vi pratar ofta om Fokus Järva vid större möten och flera delar av kontoret, liksom stadsbyggnadsnämnden, har också varit ute på plats. Det är kul att se att personer som aldrig tidigare varit där får möjlighet att besöka de fina områden som finns i Järva. Det ger energi, engagemang och en ökad förståelse när vi möter andra inom staden som arbetar mot samma mål. 

Vad är styrkan med Fokus Järva?

– Styrkan är just att vi arbetar tillsammans och mot gemensamma mål – hela staden behövs! För det handlar inte bara om hur vi bygger nya bostäder och utvecklar befintliga miljöer. Det handlar om hur vi tillsammans, inom staden och med andra aktörer, skapar förutsättningar för en hållbar framtid och en positiv utveckling idag och för kommande generationer.

Berätta gärna något om en eller två projekt som tydligt utmärker Fokus Järva för er just nu.

– Vi samverkar till exempel om området kring Rinkeby och Rinkebydalen för att möjliggöra för framtida markanvisning i exploateringsnämnden. Arbetet sker i tätt samarbete med exploateringskontoret, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och en byggaktör.  

– Ett annat exempel är Stockholm Wood Tower. Det är en pilot för en ännu mer integrerad stadsbyggnadsprocess. Där har vi tillsammans inom kontoret och i samverkan med exploateringskontoret tagit fram en process för ett förbättrat samarbete genom hela stadsbyggnadsprocessen – från detaljplan till bygglov och utbyggnad av allmän plats. Det är ett mycket spännande arbete!

– Vi har även arbetat intensivt med att ta fram en fysik modell av Järva. Den är 9 kvm stor och visar hela Järvaområdet i skala 1:1 500. Det geografiska områdets storlek har möjliggjort utveckling av nya mer automatiserade metoder för framställning av fysisk modell. Med hjälp av CNC-fräs, 3D-printer och laserskärare har vi tagit fram byggnader, vägar och topografi. Vi är stolta över att vår modell bland annat var med under Järvaveckan och kan underlätta samtal om stadsdelens kvaliteter och utvecklingsmöjligheter.

Uppdaterad