Ny metod för att intensifiera renoveringar i Järva

Järvas miljonprogramshus står inför en omfattande renovering för att undvika vattenskador.

På 60-talet omvandlades Järva från militärt övningsfält till bostadsområde. Nu, ungefär 50 år senare, står de flesta av lägenheterna inför ett gemensamt renoveringsbehov.

Framförallt är det vattenrören som har blivit gamla och måste bytas ut. Arbetet har pågått sedan 2010 och många lägenheter är klara men många återstår. Arbetet behöver därför accelereras för att de som bor i lägenheterna ska slippa vattenskador och problemen som det innebär.

Varsam renovering

I ett försök att minimera störningar för hyresgästerna har Svenska Bostäder implementerat en metod de kallar för varsam renovering. Det innebär bland annat att det som byts ut är absolut nödvändigt och det som inte är akut bevaras. Det kan till exempel handla om fungerande kök som renoveras i ett senare skede.

– Som alltid när vi renoverar så gör vi det i samråd med de hyresgäster som berörs, säger Ruslan Amirov, områdeschef i Tensta.

Under våren har Svenska Bostäder haft informationsmöten och träffat hyresgäster runt om i Tensta och Husby för att informera om den kommande renoveringen. De kommer att vara bland de första att uppleva det nya sättet att renovera på.

– Att vara med om ett stambyte är aldrig kul, men det måste göras och ju mer vi samarbetar desto bättre blir det, avslutar Amirov.

Vad innebär varsam renovering?

Svenska Bostäder förklarar själva på sin hemsida vad varsam renovering innebär:

  • Istället för att byta ut och slänga bort, vill vi vårda och reparera.
  • Istället för att vänta tills ett hus har stora renoveringsbehov, vill vi utföra mindre löpande underhåll.
  • Istället för att vi ska bestämma allt, vill vi bjuda in dig till att bestämma mer.
  • Istället för att evakuera vill vi att hyresgäster ska bo kvar under renoveringen.

Uppdaterad