Gestaltning som bjuder på olika upplevelser

Gasklocka 2 omvandlas till en byggnad för scenkonst och till hösten planeras byggnationen av scenbyggnaden, som ligger som ett eget hus inuti gasklockan, att börja. Vi har träffat arkitekten Jan Izikowitz som berättar mer om tankarna bakom dess utformning.

Just nu pågår gjutningen av den 2 500 kvadratmeter stora betongplattan som den nya scenbyggnaden ska vila på. Scenbyggnaden blir 25 meter hög och 40 meter bred och all betong gjuts på plats. Anläggningen är tekniskt komplicerad att bygga då det är många funktioner som ska inrymmas, som salong med scen och sittplatser med bra sikt, barer, kök, loger och teknikrum. På scenbyggnadens tak placeras en bankettsal.

– Att få plats med alla de olika funktionerna i den befintliga gamla gasklockan har varit en av de stora utmaningarna i uppdraget. Detta samtidigt som vi har varit tvungna att förhålla oss till kravet om att 50 procent av den gamla byggnadens innanmäte ska upplevas när man kommer in i den, säger Jan Izikowitz, ansvarig arkitekt på Tengbom.

Flera olika upplevelser

– Upplevelsen och gestaltningen av Gasklocka 2 kan beskrivas likt ett godisägg, där chokladskalet är tegelgasklockan och det gula, överraskningen, är själva scenen och gasklockans interiör. Ambitionen har varit att skapa en serie succesiva rumsupplevelser som vi har försökt att förstärka med olika färgskalor och material, säger Jan.

Det första de framtida besökarna kommer att se är Gasklockans röda tegelfasad och här avslöjas inget om vad som döljer sig innanför. Väl på insidan möts de av foajén och gasklockans rymd. Foajén har en väggpanel i trä och trädörrar i olika nyanser för att markera salongsdörrar eller övriga dörrar. Golven i foajéerna består av slipad betong med en varm guldaktig ton. Hissdörrar, toaletter, och barer går i bruna och gråa toner med inslag av trä. Salongen eller bankettsalen är slutmålet för besökarens vandring. Salongen har vinröda plyschklädda stolar, svart golv och väggen består av ett ribbverk i trä, målade i äggolja i mörkblå toner. Bakom träpanelen döljs även ljudabsorbenter för att ge god akustik. Bankettsalen har trägolv i mörk hårdvaxad ek vilket även går igen i bardiskarnas fronter. Själva bardisken består av mörk sten i komposit. Från banketten är det sedan cirka 17 meter upp till Gasklockans kupoltak.

Materialen är valda för att skapa kontrast till den befintliga byggnaden samtidigt som de ska samspela och ha en koppling till den tiden då Gasklockan uppfördes. Gamla färgtekniker används i kombination med naturmaterial som ekträ. Även aluminium används som är anodiserad i en naturliknande brun kulör.

Under arbetets gång har modeller i full skala på bland annat en stolsvagnskonstruktion, teknikluckor, bardisk och träpanel med ljudabsorbenter i tagits fram. Stolsvagnen kommer dessutom att användas i salongen, tillsammans med ytterligare 16 stolsvagnar. Att modellerna tagits fram handlar om att de olika funktionera behöver klaffa med millimeternivå. Att jobba med fullskalemodeller och prototyper är något som Jan menar att man borde göra oftare, då det skapar en bra förståelse, det blir lättare för alla i projektet att prata kring och skapa sig en gemensam bild, men framförallt för att kunna kontrollera utförandet.

– Det har varit en besvärlig resa, projektet är tekniskt mycket komplicerat, tidsplanen snäv och det handlar om en stor investering, men om resultatet blir så bra som vi tror, är det värt mödan flera gånger om. Projektledningen på exploateringskontoret har gjort ett fantastiskt bra jobb och projektteamet, som kanske är de främsta inom sitt gebit, har varit underbart roligt att samarbeta med, avslutar Jan.

 

Materialprover

Materialprov för väggar till barer.
Modell för räcke av sträckmetall av förkopprad stål.
Modell av ribbverk i trä, målad med äggolja i mörkblå toner.
Stolskonstruktionsvagn anländer till Norra Djurgårdsstaden

Uppdaterad