Illustration av torget Ryssgården vid Slussen. Till vänster är ett tält med blomförsäljning. På torget rör sig människor. Längre bort står ett stort grönt träd. I bakgrunden syns Gamla stan.
Visionsbild av Ryssgården. Vid torgets norra ände står ett vårdträd. Illustration: White Arkitekter

Vad är ett vårdträd?

I nya Slussen planteras ett vårdträd. Men vad är ett vårdträd egentligen?

Ett vårdträd har i uppgift att ta hand om och skydda en plats. Det står stabilt och tålmodigt i dess mitt och skapar trygghet för dem som rör sig i runtomkring. Årstidernas skiftningar speglas i kronan och dess ålder hjälper oss att känna samhörighet med de som tidigare levt sina liv på platsen. I gengäld ger vi trädet förutsättningar att växa och må bra för framtiden – vi vårdar det.

Vårdträdet på Slussen kommer att stå på Ryssgården. Där får trädet en egen platå som ger utrymme för rötter, vattenlager och näring. Arten heter kinesträd och är vald för att den trivs och frodas extra bra där det är riktigt varmt, vilket det är just här mellan stenhus och stenytor. Kinesträdet bjuder oss på ett fluffigt bladverk, yvigt gul blomning mitt i sommaren och varma höstfärger med dekorativa fruktkapslar.

Bilder på vårdträdet

Vårdträdet från ovan med gula skira blommor i kronan.
Det här trädet ska planteras på Ryssgården. Just nu växer det till sig på en plantskola.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad