Det rosamarkerade området är det ungefärliga planområdet.
Det rosamarkerade området är det ungefärliga planområdet.
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 6: 965 bostäder, skola och simhall

Vid Årstafältets sydligaste hörn planeras 965 bostäder, grundskola, förskola och en simhall.

Projektfakta

Bostäder, skola och simhall

I det sydligaste hörnet av Årstafältet planeras för cirka 965 bostäder, en grundskola (F–9), en fristående förskola med åtta avdelningar samt en sim- och idrottshall. Planförslaget stärker kopplingen mellan Årstafältet och Östberga vilket är en viktig del av det övergripande projekt Årstafältet.

Bostäderna planeras bli en blandning av hyres- och bostadsrätter med lokaler i bottenvåningar och varierat utseende och höjd. Mot parken är det tänkt att bli högre byggnader med upp till tolv våningar. Parkering kommer att ske i garage under bostadshusens gårdar, enligt planförslaget. Cykelparkering ska placeras i marknivå och i nära anslutning till entréer.

Den sydvästra delen av området ligger i Kvarnbacksskogen som planeras att bevaras och kompletteras med en naturlekplats

I den västra delen av området planeras en ny sim- och idrottshall. Den innebär att parken för skateboard försvinner, men det planeras i sin tur för en ny anläggning inom Årstafältets femte etapp, en liten bit bort.

Tidplan

Samråd: Oktober 2024
Granskning: Oktober 2025
Antagande: Mars 2025

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidad tur

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Ola Grimell

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad