Vy från parken upp mot stadsdelstorget och ett av kvarteren i etappen. Illustration: Arkitema
Vy från parken upp mot ett av kvarteren i etappen. Illustration: Arkitema/Shanks studio
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 2 n: 975 nya bostäder och kontor

Östberga

I Årstafältets etapp 2 norra planerar staden flera nya kvarter med cirka 975 nya lägenheter, kontor och lokaler för service och handel. Detaljplanen blev antagen i kommunfullmäktige i november 2022.

Projektfakta

975 nya lägenheter, kontor och nya lokaler

Etapp 2 har ett av de mest centrala lägena på Årstafältet nära befintliga tvärbanehållplatsen Årstafältet, och är mycket viktig för att kunna länka samman Årstafältet med Valla gärde, Östberga och andra omgivande stadsdelar. Sedan samrådet 2015 har etappen delats in i två delar: etapp 2 södra och etapp 2 norra. Staden har tagit fram separata detaljplaner för respektive del.

Förslaget för etapp 2 norra har omarbetats sedan samrådet och innehåller nu cirka 975 nya lägenheter, en förskola, kontor och lokaler för service, handel och kultur. Från tvärbanans befintliga hållplats "Årstafältet" planerar vi ett stråk ner mot ett nytt stadsdelstorg och den stora parken. Vi planerar också för ett gemensamt parkeringsgarage för de boende i området samt en sopsugsanläggning som ska tjäna hela Årstafältet.

Flera byggaktörer och arkitekter deltar i projektet vilket ger variation i bebyggelsen, både i höjd och form. Byggaktörer är Midroc Property Development AB, Småa AB, Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB, Stockholm Avfall AB och Stockholm parkering.

Tidplan

Detaljplanen var på granskning i september 2020, och blev antagen i kommunfullmäktige i november 2022.

Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet.

Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2025-2031.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Stråk och bostäder i ett av kvarteren. Bild: Arkitema
Stråk och bostäder i ett av kvarteren. Bild: Arkitema
Vy från parken. Längst till vänster är en kontorsbyggnad, resten bostdshus. Bild: Vera arkitekter
Vy från parken. Längst till vänster är en kontorsbyggnad, resten bostadshus. Bild: Vera arkitekter
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila
Ungefärligt detaljplaneområde markerat i lila.

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidad tur

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Helena Insulander

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Peny

Plankonsult, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad