Grön byggnad med omgivande natur, illustration.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Förskola vid Nyängsvägen i Bromma

Ålsten

Behovet av förskoleplatser i Bromma är stort. Vid Nyängsvägen 66, inom fastigheten Ulvsunda 1:1, planeras en ny förskola byggas. Detaljplanen fick laga kraft 24 maj 2021.

Fastigheten ägs av Stockholms stad och förskolebyggnaden som står där idag har ett tillfälligt bygglov. Förslaget innebar en detaljplaneändring för att permanenta den befintliga förskolan. Den nya förskolan innebär en ökning av antal platser med ytterligare tre avdelningar.

Ny bebyggelse kommer att anpassas till omgivande bebyggelse och naturmiljö. Den omgivande naturen medför höga kvaliteter till förskolan och förskolegården kan anpassas för att bevara träd samt skapa en trevlig, grön och upplevelserik miljö för barnen.

Tidsplan

  • Laga kraft 24 maj 2021.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Milena Benselfelt
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 697

Projekt i Ålsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad