• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny depå för tunnelbanelinje Fridhemsplan–Älvsjö

Västberga, Älvsjö

En ny tunnelbanedepå ska byggas för den planerade tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny tunnelbanedepå och spåranslutning till den planerade och beslutade tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö (gul linje). Depån ska dimensioneras för uppställning och komplett underhåll av tunnelbanetåg. Bland funktionerna finns tvätt, reparation och trafikledning. 

Var depån ska byggas har ännu inte beslutats. Flera alternativ har utvärderats och fyra lägen återstår att utreda vidare. Ett alternativ är i Västberga och tre är i Älvsjö. Stockholms stad deltar i lokaliseringsprocessen som leds av Förvaltningen för utbyggd tunnelbana (FUT).

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Renoir Danyar
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 659

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad