Klätterställning i lekplats. Träd, grönt staket, fotbollsplank och stenmur.
Ansgarieparken.
Projekt Planerat

Ansgarieparken rustas upp

Ansgarieparken är en kvarterspark på västra Södermalm. Nu ska parken förnyas och rustas. Medborgardialog sker i juni 2023.

Projektfakta

Parken går som ett stråk mellan Lundagatan och Hornsgatan och förbinder även västra och östra delen av Brännkyrkagatan. I parken finns en lekplats. Parken är i behov av att rustas upp, för att platsen ska fungera för lek och rekreation även i framtiden.

Program för Ansgarieparken

Under 2023 tar Södermalms stadsdelsförvaltning fram ett förslag till upprustning av parken.

Möjlighet att tycka till

Under juni 2023 genomfördes en digital medborgardialog, med 96 svar på hur parken kan förbättras och förändras. Resultatet används som ett underlag när programförslaget för parken tas fram.

När det finns ett färdigt programförslag får allmänheten möjligheten att tycka till igen i en ny medborgardialog, hösten 2023.

Du kan även mejla eller posta dina synpunkter till oss.

E-post: stadsmiljo.soder@stockholm.se

Postadress:
Södermalms stadsdelsförvaltning
Stadsmiljöavdelningen
Virkesvägen 3
Box 90 185
102 22 Stockholm

En sammanställning av inkomna synpunkter redovisas på denna sida hösten 2023.

Tidplan

  • Programarbete: 2023
  • Tidig medborgardialog: juni 2023
  • Medborgardialog om programförslag: höst 2023
  • Beslut i Södermalms stadsdelsnämnd: vinter/vår 2024
  • Framtagande av bygghandling: 2024
  • Byggstart: 2025

 

Kontakt

Stadsmiljöavdelningen

Södermalms stadsdelsförvaltning

Uppdaterad