Planförslaget mot Klarabergsgatan och Klara Norra Kyrkogata.
Planförslaget mot Klarabergsgatan och Klara Norra Kyrkogata. Bild: Tham&Videgård
Projekt Planerat

Arbetsplatser, handel och hotell i city

Norrmalm

Fastigheten Orgelpipan 7 - ett kontorshus med handel i bottenvåningarna i direkt anslutning till Centralstationen - föreslås utvecklas för nya kontorsarbetsplatser, lokaler och hotell.

Projektfakta

Påbyggnad för kontor med takterrass

Förslaget innebär att teknikvåningen på befintlig byggnad ersätts med två indragna kontorsvåningar. En påbyggnad i två våningar utförs indragna ­från fasadliv vilket bildar en takterrass runt om hela huset. Översta takplanet ska utformas som vegetationsklätt tak. Fasaderna utformas med hänsyn till den befintliga byggnadens senmodernistiska uttryck genom att ansluta i material och kulör.

Vinterträdgård mot Mäster Samuelsgatan

Mot Mäster Samuels­gatan byggs den befintliga terrassen på med en volym motsvarande fyra våningar. Påbyggnaden möjliggör att ett stort invän­digt rum - en vinterträdgård – kan tillskapas. Vinterträdgården kompletterar byggnadens kontors­ytor­ och bidrar till en ökad energieffektivitet.

Planområde

Planområdet begränsas av Mäster Samuelsgatan i norr, Vasagatan i väster, Klarabergsgatan i söder och Klara Norra Kyrkogata öster. Planområdet är cirka 6 300 kvadratmeter stort. Byggnaden ligger i en central del av Stockholms innerstad i direkt anslutning till Centralstationen.

Centrala Stockholm ska fortsätta stärkas

Enligt stadens översiktsplan ska centrala Stockholm fortsätta stärkas. Utveckling och förtätning ska huvudsakligen ske inom ramen för den befintliga strukturen. Inriktningen är att skapa goda förutsättningar för blandade och levande områden med såväl bostäder och arbetsplatser som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Byggnadens expo­ne­rade läge innebär att förändringar ska ske med hänsyn till stadsbild och kulturmiljövärden, såväl på långt håll som på nära håll.

Tidplan

  • Start-PM: fjärde kvartalet 2017
  • Plansamråd 5 maj – 15 juni 2020
  • Granskning 1: 30 mars – 3 maj 2022
  • Granskning 2: 22 juni- 26 juli 2022
  • Antagande november 2022.

Byggaktörer

Fastigheten Orgelpipan 7 ägs av staden och upp­låts med tomträtt till Hufvudstaden AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Karin Lindgren Gardby

Projektledare, exploateringskontoret

Maria Sahlstrand

enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad