Lägenhetshus med balkonger. Matbutik på markplan i samma hus. Människor i rörelse. Illustration.
I Årstafältets sydöstra hörn planerar staden tillsammans med SKB ett kvarter med hyresrätter och en stor matbutik i bottenplanet. Illustration: SKB / Kjellander Sjöberg
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstafältet etapp 6: Bostäder, skola och simhall

Årsta

Vid Årstafältets sydligaste hörn planeras 965 bostäder, flera förskolor och en sim- och idrottshall.

I det sydligaste hörnet av Årstafältet planeras för cirka 965 bostäder, flera förskolor, en sim- och idrottshall och lokaler för en större livsmedelsbutik. En del av visionen för Årstafältet är att den nya stadsdelen ska bli en plats för möten. För att bidra till det ska Östbergavägen inom etapp 6 läggas om och utvecklas till en stadsgata med gång- och cykelbanor, trädplanteringar och verksamhetslokaler ut mot gatan.

Ett annat viktigt mål för etapp 6, som ligger nära Östberga, är att stärka kopplingarna mellan Östberga och den nya stadsdelen Årstafältet. För att bidra till detta mål ska flera gångstråk anläggas mellan stadsdelarna, och tydliga entréplatser till stråken och den stora parken ska byggas.

Bostäderna planeras bli en blandning av hyres- och bostadsrätter med lokaler i bottenvåningarna i flera av kvarteren, och varierat utseende och höjd. Mot parken är det tänkt att bli högre byggnader med upp till tolv våningar. Parkering ska byggas i garage under mark, oftast under bostadshusens gårdar. Det ska finnas gott om cykelparkeringsplatser i nära anslutning till bostadsentréerna.

I den västra delen av området planeras en ny sim- och idrottshall. I ett av kvarteren närmast Huddingevägen planeras lokaler för en ny livsmedelsbutik och en sopsugsanläggning som ska försörja etappens kvarter.

Tidsplan

Tidsplan för planarbetet

  • Samråd: Början av 2025
  • Granskning: Slutet av 2025
  • Antagande: Vår/sommar 2026

Tidsplan för byggnation

  • Ledningar, gator, torg byggs ut: 2029-2031
  • Bostadshusen och sim- och idrottshall byggs: 2031-2034
  • Första inflyttning: 2033

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Ellinor Karlander
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 119

Helena Lombrink
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 611

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad