• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Årstafältet etapp 4 b: Grundskola och 680 nya bostäder

Årsta

I Årstafältets nordöstra del planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 680 nya lägenheter och en grundskola för 950 elever i årskurserna F-9 och särskoleklass.

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktörerna cirka 680 nya hyresrätter utmed Huddingevägen och den nya huvudgatan genom Årstafältet. Många av lägenheterna blir smålägenheter.

Området planeras också att få en grundskola för 950 elever i årskurserna F-9 och särskoleklass. Skolbyggnaden får en framträdande och central placering vid huvudgatan, och kommer att inrymma en idrottshall. Bostadskvarteren längs Huddingevägen bidrar till att skydda skolgården från buller.

Projektet är etapp 4b inom projekt Årstafältet. Ett viktigt mål för etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser som kopplar samman Årstafältet med den omgivande staden och parken.

Tidsplan

Detaljplanen var på samråd i september 2020 och på granskning hösten 2021. Planen tas upp för antagande i kommunfullmäktige den 27 maj 2024.

Vi kommer löpande att uppdatera här på webbplatsen när det finns mer detaljerade tidsplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen. Som tidplanen ser ut just nu kommer stadens arbeten med gator och ledningar att påbörjas 2026. Byggstart för bostäderna är 2029.

Bilder

Flygfoto med detaljplaneområdet markerat i lila.
Detaljplaneområde för 650 bostäder och grundskola markerat i lila.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

  • Wästbygg Projektutveckling, cirka 230 bostäder (hyresrätter)
  • Klövern, cirka 440 bostäder (hyresrätter)
  • SISAB, grundskola, 950 elever

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Helena Lombrink
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 611

Renoir Danyar
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 659

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Vill du veta mer om Årstafältet?

Projekt i Årsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad