Grill, bänkar med bord och en hammock i den upprustade Skagersparken. Foto.
Skagersparken har rustats upp med nya grill- och sittplatser.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Skagersparken har rustats upp

Årsta

Stockholms stad har rustat upp Skagersparken med nya sittplatser med olika karaktär, en grillplats, mer belysning och en avgränsande häck mot gatan. Alla arbeten är avslutade och parken är öppen igen.

De vackra träden, buskaget och den öppna ytan är kvaliteter som många har uppskattat med Skagersparken. När staden förnyade parken var utgångspunkten att ta tillvara de kvaliteterna och att bevara 40-talskaraktären.

Bättre tillgänglighet och fler sittplatser

För att öka tillgängligheten och skapa fler platser för umgänge och vila uppförde vi nya sittplatser med olika karaktär, en grillplats, mer belysning och en avgränsande häck mot gatan.

Upprustningen var en kompensation för den grönyta som försvann när det nu färdigbyggda Skagershuset på Skagersvägen 22-26 uppfördes. Arbetena har utförts av NCC på uppdrag av Stockholms stad, exploateringskontoret.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Årsta

Uppdaterad