Rosa markering visar ungefärligt detaljplaneområde.
Projekt Planerat

Bostäder i västra Liseberg

Liseberg

Planen syftar till att möjliggöra 200-250 nya bostäder i den västra delen av Liseberg. Bostäderna avses bli både hyres- och bostadsrätter.

Projektfakta

200-250 bostäder

I västra Liseberg, mellan Åbyvägen och Lisebergsvägen, planeras för 200-250 bostäder. Bostäderna avses bli både hyres- och bostadsrätter. Den nya bebyggelsen ska integreras i landskapet så att upplevelsen av grönstråket längs med Åbyvägen bevaras. Lisebergsvägen ska stärkas som en trygg och befolkad gata med entréer mot gatan och möjlighet till lokaler i bottenvåningar. Planen innebär även ett förbättrat gatunät och utvecklat cykelstråk.

Byggaktör

Familjebostäder och Abacus Bostad

Tidplan

  • Start-PM antogs i stadsbyggnadsnämnden i december 2020
  • Samråd planeras till kvartal 2, 2023
  • Granskning planeras till kvartal 4, 2023
  • Antagande planeras till kvartal 2, 2024

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Daniel Sandström

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Hanna Ljungqvist

projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad