• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorboende vid Sylvestergatan

Liseberg

Planen syftar till att skapa omkring 50 nya seniorbostäder och 90 lägenheter för vård- och omsorgsboende vid Blomsterfondens anläggning.

Antalet äldre i Stockholm ökar, och med det ökar också kraven på fler lämpliga bostäder i staden. Vid den nuvarande anläggningen finns idag seniorbostäder, vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.

Fastigheten heter Julpsalmen 4, och projektet har diarienummer 2023-01201.

I förslaget till ny plan föreslås att ett loftgångshus i området, som inte är ändamålsenligt, ska rivas och ersättas av ett nytt hus för vård och omsorg.

Ett annat hus som idag används för vård föreslås byggas om till nya seniorbostäder.

På så sätt skapas 50 nya seniorbostäder och 90 lägenheter för vård- och omsorgsboende.

Skiss över området med planområdet utritat. Förslag på nya verksamheter och byggnader markerade i olika färger.
Tidig skiss över Blomsterfondens verksamhet med förslag på ny byggnad. Den prickade ringen markerar förslaget till ny byggnad.

De nya byggnaderna ska anpassas till och harmoniera med bebyggelsen runtomkring.

Tidsplan

  • Start-PM, december 2023
  • Samråd, kvartal 2 2025
  • Granskning, kvartal 1 2026
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, kvartal 2 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Blomsterfonden.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Ays Alayat
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 556

Projekt i Liseberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad