• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Seniorboende vid Sylvestergatan

Liseberg

Planen syftar till att skapa omkring 50 nya seniorbostäder och 90 lägenheter för vård- och omsorgsboende vid Blomsterfondens anläggning.

Antalet äldre i Stockholm ökar, och med det ökar också kraven på fler lämpliga bostäder i staden. Vid den nuvarande anläggningen finns idag seniorbostäder, vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.

Fastigheten heter Julpsalmen 4, och projektet har diarienummer 2023-01201.

I förslaget till ny plan föreslås att ett loftgångshus i området, som inte är ändamålsenligt, ska rivas och ersättas av ett nytt hus för vård och omsorg.

Ett annat hus som idag används för vård föreslås byggas om till nya seniorbostäder.

På så sätt skapas 50 nya seniorbostäder och 90 lägenheter för vård- och omsorgsboende.

Skiss över området med planområdet utritat. Förslag på nya verksamheter och byggnader markerade i olika färger.
Tidig skiss över Blomsterfondens verksamhet med förslag på ny byggnad. Den prickade ringen markerar förslaget till ny byggnad.

 

De nya byggnaderna ska anpassas till och harmoniera med bebyggelsen runtomkring. 

 

Tidsplan

Start-PM: december 2023
Samråd: juni 2024
Granskning: december 2024
Antagande i stadsbyggnadsnämnden: juni 2025

Byggaktör

Blomsterfonden är byggaktör.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Liseberg

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad