Väktaren 37, vy från gamla Fridhemsplan. Bild: Ripellino arkitekter & David Wiberg
Projekt Pågående

Bostäder och kontor vid Fridhemsplan

Kungsholmen

Plan för ombyggnad av del av kvarteret Väktaren 37 vid Fridhemsplan i hörnet Fridhemsgatan/Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan med fler bostäder och nya kontorsytor.

Projektfakta

Fler våningar och nytt gårdshus

Förslag till detaljplan som gör det möjligt att bygga cirka 90 nya lägenheter i ett nytt gårdshus och påbyggnader av befintliga hus mot Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan. Kontorsytorna är cirka 2500 kvadratmeter. Befintlig parkering i kvarteret byggs om.

Samtliga fastigheter (Väktaren 35, 36 och 37) byggs på med 24 våningar. Inom Väktaren 35 skapas nya kontorsytor medan Väktaren 36 och 37 främst kompletteras med bostäder.

På gården inom Väktaren 35 och 36 uppförs ett nytt gårdshus. Av de totalt cirka 90 nya lägenheterna inryms ungefär hälften i detta nya bostadshus, som i planen benämns Väktaren 38. De nya bostäderna planeras upplåtas som både hyresrätter och bostadsrätter.

Väktaren 15 kommer även fortsättningsvis att innehålla bibliotek, bostäder och centrumfunktioner.

Bra läge vid Fridhemsplan

I stadens översiktsplan beskrivs Fridhemsplan som en plats med strategisk betydelse för utvecklingen av hela Kungsholmen och mot västerort. Av den anledningen vill staden nu utveckla området där kvarteret Väktaren är en viktig del.

Tidplan

Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen den 24 september 2015. Planen vann laga kraft 2017-06-28. Ombyggnaden ska ske inom fem år efter laga kraft vunnits.

Byggherrar

Byggherrar i projektet är Familjebostäder och Alecta.

Familjebostäder

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten 

Bildgalleri

Väktaren 35, vy mot öster. Bild: David Wiberg/Ripellino arkitekter/Sweco architects
Vy från Drottningholmsvägen/Mariebergsgatan. Bild: Ripellino arkitekter
Väktaren 15, fasad mot St Eriksgatan. Bild: Sweco arkitekter
Väktaren 36, vy mot öster. Bild: Sweco Architects
Förslag till utformning av en breddad gångbana längs Drottningholmsvägen. Bild: Sweco & David Wiberg
Väktaren 38, nytt gårdshus och gård mot Väktaren 17,16, 15. Bild: White
Väktaren 38, nytt gårdshus och gård mot Väktaren 36. Bild: White arkitekter
Väktaren 37, vy från gamla Fridhemsplan. Bild: Ripellino arkitekter & David Wiberg

Frågor och svar

Kontakt

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad