Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Bostäder vid Holmögaddsvägen

Kärrtorp

Längs Holmögaddsvägen i Kärrtorp föreslås ett lamellhus i fyra våningar med cirka 70 nya bostäder och lokal.

Projektfakta

Cirka 70 bostäder och lokal

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett lamellhus i fyra våningar längs Holmögaddsvägen, intill Kärrtorps centrum. Här planeras cirka 70 nya hyresrätter och en lokal. Den nya byggnaden orienteras mot gatan med baksidan mot spårområdet. Planen bidrar till att skapa en mer levande, attraktiv och trygg stadsmiljö längs Holmögaddsvägen med entréer mot gatan och ett tydligare gatuhörn mot Kärrtorpsvägen.

Byggaktör

RW Bostad AB har fått markanvisning.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021.
  • Samråd planeras i kvartal 3, 2022.
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2023.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2023.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Roseana De Almeida

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad