Flervåningshus i beigea och ljugrå färger med röda tak som ligger längs med en gata och en gångväg. Illustration.
Husen längs den nya gatan ska gestaltas och byggas enligt modellen för Stockholmshus. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: wec360.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

600 bostäder vid Kärrtorps IP

Kärrtorp

Nära Kärrtorps IP planerar staden för cirka 600 nya lägenheter och en ny förskola. Det blir blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter.

Staden föreslår cirka 600 nya bostäder och en ny förskola i området nära Kärrtorps idrottsplats. Ungefär 400 av lägenheterna blir hyresrätter och ungefär 200 bostadsrätter. De flesta husen blir 4-6 våningar höga men två hus med fler våningar planeras vid Sockenvägen.

Förutom att bygga fler bostäder är ett viktigt mål med projektet att göra det lättare att röra sig mellan Kärrtorp, Björkhagen och Bagarmossen. Därför föreslås två nya bilvägar till de nya kvarteren. De anläggs som två "öglor" som kopplas till befintliga gator. Vägarna löper längs naturreservatet förutom vid ett parti där marken är väldigt kuperad. Vägarna har både promenad- och cykelstråk.

För att göra det lättare att ta sig till naturreservatet föreslår staden nya entréer och stigar och att de befintliga stigarna förbättras. Skyltningen till reservatet ska också bli bättre.

400 hyresrätter inom Stockholmshusprojektet

Ungefär 400 av de 600 lägenheter som föreslås i detaljplanen ska byggas enligt principerna för Stockholmshusprojektet. Stockholmshusen är en av stadens satsningar för få fram fler hyresrätter snabbare och till rimlig kostnad. I just det här projektet är Svenska Bostäder byggherre. Du kan läsa mer på projektets webbsida.

Bilder

En gata kantad av ljusgröna flervåningshus. Nyplanterade träd längs med vägen. Människor som går och cyklar. Illustration.
De nya husen längs Sockenvägen ska gestaltas och byggas enligt modellen för Stockholmshus. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: wec360.
Karta över Kärrtorp där det planerade området är markerat med rött.
De nya bostäderna planeras inom det rödmarkerade området nära Kärrtorps idrottsplats.
Illustration över planområdet.
Planillustration. Urban Minds.

Tidsplan

  • 26 november, 2015 antogs Start-PM i stadsbyggnadsnämnden och planarbetet påbörjades.
  • Samråd om detaljplanen hölls våren 2017.

Planen bearbetas nu utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Nästa steg är att ett något omarbetat detaljplaneförslag kommer gå ut på granskning. Därefter kan planen antas i stadsbyggnadsnämnden.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Sandra Öhrström
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 252

Ann Wetterström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 536

Projekt i Kärrtorp

Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad