Bilden visar den föreslagna nya bebyggelsen längs den nya gatan vid naturreservatet.
Husen längs den nya gatan ska gestaltas och byggas enligt modellen för Stockholmshus. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: Wec 360.
Projekt Planerat

600 bostäder vid Kärrtorps IP

Kärrtorp

Nära Kärrtorps IP planerar staden för cirka 600 nya lägenheter och en ny förskola. Det blir blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter.

Projektfakta

600 nya bostäder och en ny förskola planeras

Staden föreslår cirka 600 nya bostäder och en ny förskola i området nära Kärrtorps idrottsplats. Ungefär 400 av lägenheterna blir hyresrätter och ungefär 200 bostadsrätter. De flesta husen blir 4-6 våningar höga men två hus med fler våningar planeras vid Sockenvägen.

Förutom att bygga fler bostäder är ett viktigt mål med projektet att göra det lättare att röra sig mellan Kärrtorp, Björkhagen och Bagarmossen. Därför föreslås två nya bilvägar till de nya kvarteren. De anläggs som två "öglor" som kopplas till befintliga gator. Vägarna löper längs naturreservatet förutom vid ett parti där marken är väldigt kuperad. Vägarna har både promenad- och cykelstråk.

För att göra det lättare att ta sig till naturreservatet föreslår staden nya entréer och stigar och att de befintliga stigarna förbättras. Skyltningen till reservatet ska också bli bättre.

400 hyresrätter inom Stockholmshusprojektet

Ungefär 400 av de 600 lägenheter som föreslås i detaljplanen ska byggas enligt principerna för Stockholmshusprojektet. Stockholmshusen är en av stadens satsningar för få fram fler hyresrätter snabbare och till rimlig kostnad. I just det här projektet är Svenska Bostäder byggherre.

Läs mer om Stockholmshusen

Byggaktörer

Svenska Bostäder och Abacus Bostad AB. 

Tidplan

  • 26 november, 2015 antogs Start-PM i stadsbyggnadsnämnden och planarbetet påbörjades.
  • Samråd om detaljplanen hölls våren 2017. 

Planen bearbetas nu utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Nästa steg är att ett något omarbetat detaljplaneförslag kommer gå ut på granskning. Därefter kan planen antas i stadsbyggnadsnämnden. 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Bilden visar de nya husen som planeras längs Sockenvägen.
De nya husen längs Sockenvägen ska gestaltas och byggas enligt modellen för Stockholmshus. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: Wec 360.
Bilden visar den föreslagna nya bebyggelsen längs den nya gatan vid naturreservatet.
Husen längs den nya gatan ska gestaltas och byggas enligt modellen för Stockholmshus. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: Wec 360.
Illustration över planområdet.
Planillustration. Urban Minds.
De nya bostäderna planeras inom det rödmarkerade området nära Kärrtorps Idrottsplats..
De nya bostäderna planeras inom det rödmarkerade området nära Kärrtorps idrottsplats.

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Sandra Öhrström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ann Wetterström

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad