• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder vid Holmögaddsvägen

Kärrtorp

Längs Holmögaddsvägen i Kärrtorp föreslås ett lamellhus i fyra våningar med cirka 70 nya bostäder och lokal.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett lamellhus i fyra våningar längs Holmögaddsvägen, intill Kärrtorps centrum. Här planeras cirka 70 nya hyresrätter och en lokal. Den nya byggnaden orienteras mot gatan med baksidan mot spårområdet. Planen bidrar till att skapa en mer levande, attraktiv och trygg stadsmiljö längs Holmögaddsvägen med entréer mot gatan och ett tydligare gatuhörn mot Kärrtorpsvägen.

Tidsplan

 • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021 och detaljplanearbetet är startat.
 • Samråd med möjlighet till insyn planeras under kvartal 4, 2024. 
 • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter, planeras under kvartal 3, 2025.
 • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras under kvartal 2, 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

RW Bostad AB har fått markanvisning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Roseana De Almeida
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 462

Ann Wetterström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 536

Projekt i Kärrtorp

 • Flygbild som visar bebyggelseförslaget på Nytorps gärde från väst. Nya byggnader visas i vitt, Illustration
  Flygbilden visar bebyggelseförslaget på Nytorps gärde från väst. Nya byggnader visas i vitt och illustrationsplanen ligger som grund.
 • Flervåningshus i beigea och ljugrå färger med röda tak som ligger längs med en gata och en gångväg. Illustration.
  Husen längs den nya gatan ska gestaltas och byggas enligt modellen för Stockholmshus. Husarkitekt: Larsson arkitekter, perspektiv: wec360.
 • Vy mot gård med flerbostadshus runt, illustration.
  Planerade byggnader i kvarter A. Till vänster i bild syns befintligt punkthus i Bredsand 1. Illustration: DinellJohansson.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad