Vy från gatan med det höga husets bottenvåning, gårdshuset och den allmänna platsen runt om. Visionsbild.
Vy från gatan med det höga husets bottenvåning, gårdshuset och den allmänna platsen runt om. Visionsbild.
Projekt Pågående

Bostäder vid Maria Bangata

Södermalm

Cirka 80 nya bostadsrätter byggs vid korsningen Maria Bangata och Ringvägen. Planen berör främst fastigheten Tobaksmonopolet 3. Förutom ett lägre hus längs med Maria Skolgata byggs ett höghus vid delen mot Ringvägen. Det högre huset blir 16 + 1 våning och kommer bli ett nytt landmärke på Södermalm.

Projektfakta

Cirka 80 nya lägenheter

Kvarteret Tobaksmonopolet utvecklas genom att nya bostäder byggs samtidigt som de kulturhistoriskt mest värdefulla byggnaderna bevaras. 

I projektet byggs två nya byggnader. Dels ett höghus i kvarterets spets mot Ringvägen, dels en lägre byggnad längs Maria Skolgata. I området finns också Tobaksfabrikens före detta huvudkontor. Den byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och kommer att bevaras.

Detaljplanen vann laga kraft den 13 januari 2017.

Fastighetsägare

Planområdet består av fastigheten Tobaksmonopolet 3 som ägs av Bonava AB samt en mindre del av fastigheten Södermalm 2:1 som ägs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna i ärendet.
Bygg- och plantjänsten

Bilder

Balkonger på höghuset. Visionsbild.
Balkonger på höghuset. Visionsbild.
Vy från gatan med det höga husets bottenvåning, gårdshuset och den allmänna platsen runt om. Visionsbild.
Vy från gatan med det höga husets bottenvåning, gårdshuset och den allmänna platsen runt om. Visionsbild.
Höga huset sett från Tantolunden. Visionsbild.
Höga huset sett från Tantolunden. Visionsbild.

Kontakt

Cecilia Åkerström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad