Illustration korsningen Tengdahlsgatan/Barnängsgatan. Bild: Utopia arkitekter.
Illustration korsningen Tengdahlsgatan/Barnängsgatan. Bild: Utopia arkitekter.
Projekt Planerat

Bostäder vid Tengdahlsgatan

Södermalm

Cirka 50 nya bostäder kan byggas på plats som idag används som parkering. Förslaget berör Färgarplan, en del av fastigheten Södermalm 8:57.

Projektfakta

Parkeringsplats blir bostäder

Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 50 nya bostäder i korsningen Tengdahlsgatan och Barnängsgatan. Projektet föreslår tre fristående hus, mellan fyra och nio våningar höga. I en av byggnaderna kan det bli aktuellt att bygga en förskola in mot gården.

På platsen finns idag bland annat en asfalterad parkering med plats för 16 bilar. Parkeringsplatserna kommer att ersättas genom garage i källarplanet i de nya husen.

Centrala Stockholm ska stärkas

Förslaget stämmer med strategi 1 i stadens översiktsplan vilken innebär att centrala Stockholm ska fortsätta stärkas och att bebyggelse i lägen med bra kollektivtrafik ska prioriteras.

Preliminär tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden: november 2015
  • Samråd: kvartal 1/kvartal 2 2022
  • Granskning: kvartal 2/kvartal 3 2023
  • Antagande: kvartal 4 2023

Inblandade aktörer

Färgarplan, som är en del av fastigheten Södermalm 8:57, ägs av Stockholms stad och är markanvisad till Folkhem produktion AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Illustration korsningen Tengdahlsgatan/Barnängsgatan. Bild: Utopia arkitekter.
Illustration korsningen Tengdahlsgatan/Barnängsgatan. Bild: Utopia arkitekter.
flygfoto med ungefärligt planområde markerat med röd fyrkant
Ungefärligt planområde
tecknad karta med ungefärligt planområde markerat med röd fyrkant
Ungefärligt planområde
tecknad illustrationsbild. Bilden är gjord av utopia arkitekter.
Illustrationsplan. Bild: Utopia arkitekter.

Kontakt

Victoria Grönros Zimmerman

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Lina Axelsson

Enhetschef, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad