Ett bostadskvarter i innerstadsmiljö med husfasader i olika stil, illustration.
Perspektiv från Timmermansgatan mot nordväst. Illustration: Halvorsen Coast
Projekt Pågående

Bostäder vid Högbergsgatan

Södermalm

I fastigheten Bergsgruvan större 9 på Högbergsgatan ska ett nytt flerbostadshus med 13 bostäder och lokaler i bottenvåningen byggas. Detaljplanen vann laga kraft den 21 september 2021.

Projektfakta

Planen gör det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen på en obebyggd del av fastigheten. Den nya byggnadens volym och proportioner ska vara i samklang med kvarteret i övrigt och ha en hög arkitektonisk kvalitet.

I fastighetens befintliga byggnad kan två nya bostäder inredas på vinden genom att takkupor och en takterrass möjliggörs. Totalt bidrar planen med 13 nya bostäder.

Befintlig byggnads kulturhistoriska värde beaktas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser i syfte att värna stadsbilden mot gatan.

Tidplan

  • Beslut i stadsbyggnadsnämnden om att påbörja planarbetet: december 2018
  • Samråd: 19 november 2019–5 januari 2020
  • Granskning: 26 augusti–22 september 2020
  • Antagen i stadsbyggnadsnämnden: 26 november 2020

Fastighetsägare

Fastigheten Bergsgruvan 9 ägs av Bullerbasius AB.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad