Flygbild med ellipsformad markering
Flygbild från öster med planområdet ungefärligt inringat.
Projekt Planerat

Drivmedelsstation i Gubbängen

Farsta

Ny drivmedelsstation vid Gubbängsmotet, korsningen Vinthundsvägen och Bogårdsvägen. När Slakthusområdet omvandlas med bostäder och verksamheter försvinner en drivmedelsstation, och den nya planen ska pröva om stationen kan placeras vid Gubbängsmotet istället. Samtidigt ska planen undersöka möjligheten för en större byggrätt för en hamburgerrestaurang på fastigheten Södra Tallkrogen 3.

Förslaget i korthet

Planen innebär att en ny drivmedelsstation med tillhörande servicebyggnader och verksamheter kan byggas istället för den nuvarande stationen i Slakthusområdet. Den planerade nya stationen ska nås från Vinthundsvägen i söder och kommer att omfatta en servicestation med pumpar och tillhörande byggnader, till exempel butik, tvätthall och laddplatser för elbilar.

Platsen ligger väl synligt och nära kulturhistoriskt viktiga miljöer. Planen behöver därför utreda en rad frågor om bland annat gestaltning, bevarande, trygga trafikmiljöer, risker, naturvärden och dagvattenhantering.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM: november 2020
  • Samråd: hösten 2022
  • Granskning: våren 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Medin

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad