Visionsbild bensinstation i beige färg. Lövträd bakom och bilar och cyklister framför.
Visionsbild för norra delen av planområdet. Vy från Vinthundsvägen, drivmedelsstation med föreslagen tillbyggnad. Arkoo Arkitekter.
Projekt Planerat

Drivmedelsstation i Gubbängen

Farsta

När Slakthusområdet omvandlas med bostäder och verksamheter försvinner en drivmedelsstation, planen prövar om stationen kan placeras vid Gubbängsmotet istället. Samtidigt undersöks möjligheten för en större hamburgerrestaurang på fastigheten Södra Tallkrogen 3.

Förslaget i korthet

Planen innebär att en ny drivmedelsstation med tillhörande servicebyggnader och verksamheter kan byggas istället för den nuvarande stationen i Slakthusområdet. Den planerade nya stationen ska nås från Vinthundsvägen i söder och kommer att omfatta en servicestation med pumpar och tillhörande byggnader, till exempel butik, tvätthall och laddplatser för elbilar.

Platsen ligger väl synligt och nära kulturhistoriskt viktiga miljöer. Planen behöver därför utreda en rad frågor om bland annat gestaltning, bevarande, trygga trafikmiljöer, risker, naturvärden och dagvattenhantering.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM: november 2020
  • Samråd: 25 oktober–6 december 2022
  • Granskning: våren 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: hösten 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tony Andersson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jonas Norberg

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad