dcsimg
fasaden före branden 2017
Fasaden före branden 2017.
Projekt Planerat

Fastighet på Biblioteksgatan byggs upp

Norrmalm

Förslaget gäller fastigheten Vildmannen 7 på Biblioteksgatan som hösten 2017 skadades av en brand. Planändringen gör det möjligt att bygga upp fastigheten med såväl bostäder som kontorslokaler.

Projektfakta

Kontor och bostäder i brandskadad fastighet

Hösten 2017 utbröt en brand i fastigheten. I delen mot Biblioteksgatan brann i stort sett hela byggnadens innandöme ned. För gårdsflyglarna och delen mot Jakobsbergsgatan, som innehöll bostäder, brann vinden ned och den översta våningen brandskadades. Övriga våningar vatten- och rökskadades.

Förslaget till ny detaljplan gör det möjligt att återuppbygga fastigheten med kontor och bostäder. De värdefulla fasaderna bevaras och att ny bebyggelse byggs bakom dessa. 

Ett levande city

Bostäder bidrar till att göra City levande under en större del av dygnet. För att bostäderna ska kunna bidra med en social och trygghetsskapande karaktär är det viktigt att de även fortsättningsvis placeras i gatufasad.

Byggnaden är med sina unika fasader i roslagssandsten och rika ornamentering av stor betydelse för upplevelsen av Biblioteksgatans attraktivitet. En utgångspunkt för återuppbyggnad av kontorsdelen bör vara att hela den äldre gatufasaden bevaras och att en ny byggnad uppförs bakom den. 

Tidplan

  • Samråd: 5 mars - 16 april 2019
  • Granskning: 25 september - 23 oktober 2019.
    Under granskningstiden visas förslaget i lokal Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: mars 2020

Fastighetsägare

Fastigheten Vildmannen 7 ägs av Hufvudstaden AB.

 

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Rebecca Kihlman

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad