Vy mot flerbostadshus, naturmark, trottoar och bilväg i omgivning, fotografi.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya lägenheter utmed Bergslagsvägen

Grimsta

115 nya hyresrätter utmed Bergslagsvägen i Grimsta i fastigheten Silvret 3.

Förslaget innebar att två nya hus med cirka 115 hyresrätter byggts. I planen är det dels ett lamellhus i fyra våningar och suterrängvåning, samt ett punkthus som mellan 9, 10 och 11 våningar.

Tyngdpunkt Vällingby

Området som planen berör ligger vid tyngdpunkt Vällingby. En av strategierna i gällande översiktsplan är att satsa på attraktiva tyngdpunkter, bland annat genom att vidareutveckla en mångsidig stadsmiljö med utgångspunkt från områdets kvaliteter.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Grimsta

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad