Intill Årstafältets huvudgata och Huddingevägen planerar Wästbygg nya hyresrätter. Illustration: Semrén & Månsson arkitekter
Intill Årstafältets huvudgata och Huddingevägen planerar Wästbygg nya hyresrätter. Illustration: Semrén & Månsson arkitekter
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 4 b: Grundskola och 680 nya bostäder

Årsta

I Årstafältets nordöstra del planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 680 nya lägenheter och en grundskola för 950 elever i årskurserna F-9 och särskoleklass. Detaljplanen för området väntas antas i kommunfullmäktige i början av 2023.

Projektfakta

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktörerna cirka 680 nya hyresrätter utmed Huddingevägen och den nya huvudgatan genom Årstafältet. Många av lägenheterna blir smålägenheter.

Området planeras också att få en grundskola för 950 elever i årskurserna F-9 och särskoleklass. Skolbyggnaden får en framträdande och central placering vid huvudgatan, och kommer att inrymma en idrottshall. Bostadskvarteren längs Huddingevägen bidrar till att skydda skolgården från buller.

Projektet är etapp 4b inom projekt Årstafältet. Ett viktigt mål för etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser som kopplar samman Årstafältet med den omgivande staden och parken. 

Byggaktörer

  • Wästbygg Projektutveckling AB, cirka 230 bostäder (hyresrätter): Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.
  • SMÅA AB, cirka 450 bostäder (hyresrätter). Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.
  • SISAB, grundskola, 950 elever: Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.

Tidplan

Detaljplanen var på samråd i september 2020 och granskning hösten 2021. Planen väntas antas i kommunfullmäktige under hösten 2023.

Vi kommer löpande att uppdatera här på hemsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar av etappen.

Den övergripande tidplanen för byggandet i etappen är just nu: 2026-2032.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Nya lägenheter vid huvudgatan genom fältet. Bild: Semrén Månsson Arkitekter
Nya lägenheter vid huvudgatan genom fältet. Bild: Semrén Månsson Arkitekter
Detaljplaneområdet
Detaljplaneområde för 650 bostäder och grundskola markerat i lila.

Läs mer om projekt Årstafältet

Följ med på guidade turer

Bilder och nyhetsbrev

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad