Intill Årstafältets huvudgata och Huddingevägen planerar Wästbygg nya hyresrätter. Illustration: Semrén & Månsson arkitekter
Intill Årstafältets huvudgata och Huddingevägen planerar Wästbygg nya hyresrätter. Illustration: Semrén & Månsson arkitekter
Projekt Planerat

Årstafältet etapp 4 b: Grundskola och 680 nya bostäder

Årsta

I Årstafältets nordöstra del planerar staden tillsammans med byggaktörerna cirka 680 nya lägenheter och en grundskola för 950 elever i årskurserna F-9 och särskoleklass. Detaljplanen för området var på samråd 2 september - 16 oktober 2020.

Projektfakta

Stockholms stad planerar tillsammans med byggaktörerna cirka 680 nya hyresrätter utmed Huddingevägen och den nya huvudgatan genom Årstafältet. Många av lägenheterna blir smålägenheter.

Området kommer också att få en grundskola för 950 elever i årskurserna F-9 och särskoleklass. Skolbyggnaden får en framträdande och central placering vid huvudgatan. Idrottshallen placeras i skolgårdens södra del, nära den stora parken. Bostadskvarteren längs Huddingevägen bidrar till att skydda skolgården från buller.

Projektet är etapp 4b inom projekt Årstafältet. Ett viktigt mål för etappen, precis som för övriga Årstafältet, är att skapa en levande och varierad stadsbebyggelse med fina offentliga miljöer och mötesplatser som kopplar samman Årstafältet med den omgivande staden och parken. 

Byggaktörer

  • Wästbygg Projektutveckling AB, cirka 230 bostäder (hyresrätter): Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.
  • SMÅA AB, cirka 450 bostäder (hyresrätter). Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.
  • SISAB, grundskola, 950 elever: Beslut om markanvisning den 23 maj 2019.

Tidplan

  • Maj 2019: Beslut om start-pm, det vill säga beslut om att starta arbetet med detaljplanen, fattades i stadsbyggnadsnämnden.
  • Samråd om detaljplanen: 2 september - 16 oktober 2020
  • Detaljplanen antas: Slutet av 2021
  • Byggstart gator och parker: 2024
  • Byggstart bostäder: 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Nya grundskolan vid huvudgatan genom fältet. Bild: Max Arkitekter
Nya grundskolan vid huvudgatan genom fältet. Bild: Max Arkitekter
Nya lägenheter vid huvudgatan genom fältet. Bild: Semrén Månsson Arkitekter
Nya lägenheter vid huvudgatan genom fältet. Bild: Semrén Månsson Arkitekter
Detaljplaneområde för 650 bostäder och grundskola markerat i lila.
Etappindelning för hela projekt Årstafältet. P står för park.
Etappindelning för hela projekt Årstafältet. P står för park.

Läs mer om Fokus Skärholmen

Kontakt

Renoir Danyar

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Projektledare, exploateringskontoret

Jacob Hellgren

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad