Enplansbyggnad med skylt PLOQ - en drivmedelsstation. Byggnaden ligger invid Vinthundsvägen. I bakgrunden syns grönskande träd. Vid drivmedelsstationen står bilar parkerade. Två personer är på väg in mot entrén. Illustration
Visionsbild för norra delen av planområdet. Vy från Vinthundsvägen, drivmedelsstation med föreslagen tillbyggnad. Arkoo Arkitekter.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Drivmedelsstation i Gubbängen

Gubbängen

När Slakthusområdet omvandlas med bostäder och verksamheter försvinner en drivmedelsstation, planen möjliggör för att stationen placeras vid Gubbängsmotet istället. Samtidigt möjliggörs det för en större hamburgerrestaurang på fastigheten Södra Tallkrogen 3. Planen har vunnit laga kraft.

Planen innebär att en ny drivmedelsstation med tillhörande servicebyggnader och verksamheter kan byggas istället för den nuvarande stationen i Slakthusområdet. Den planerade nya stationen ska nås från Vinthundsvägen i söder och kommer att omfatta en servicestation med pumpar och tillhörande byggnader, till exempel butik, tvätthall och laddplatser för elbilar.

Platsen ligger väl synligt och nära kulturhistoriskt viktiga miljöer. Planen behöver därför utreda en rad frågor om bland annat gestaltning, bevarande, trygga trafikmiljöer, risker, naturvärden och dagvattenhantering.

Tidsplan

  • Start-PM: november 2020
  • Samråd: 25 oktober–6 december 2022
  • Granskning: 28 juni–5 september 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 14 december 2023.
  • Planen vann laga kraft den 11 januari 2024. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Kibria Azad Khan
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 661

Nora Al Dewany
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 520

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Gubbängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad