Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Förbättringar på Gullmarsplans torg

Johanneshov

Stockholms stad planerar att rusta upp Gullmarsplan Torg för att skapa ett trevligare och tryggare torg. Projektet vill gärna ha in synpunkter om torget för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Projektfakta

Stockholm stad planerar en upprustning av Gullmarsplan torg för att skapa tryggare och trevligare ytor för gående och besökare. Inför upprustningen skapas en tillfällig möblering där vi testar lösningar för att få fram större ytor för sociala möten, aktiviteter och sittplatser på torget.

Projektet kommer se över:

  • Möblering och belysning på torget
  • Platser för parkering och lastning
  • Trafiksäkerhet
  • Trygghet
  • Gångtunneln under Johanneshovsvägen

Körslingan norr och öster om torget stängs av och de nya ytorna kommer användas för att skapa ett större torg med plats för bänkar, växter och blommor. Även den centrala torgytan får fler sittmöbler och blommor.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och synpunkter från boende, besökare, verksamheter och fastighetsägare är en viktig del av planeringsarbetet för projektet.

Tryggare gångtunnel under Johanneshovsvägen

Gångtunneln under Johanneshovsvägen är en viktig länk i vägnätet för gående kring Gullmarsplan. Via tunneln kan gående ta sig från Gullmarsplan till bland annat Enskedehallen, Värmdö gymnasium och Årstaskogens naturområde. Den förbinder alltså Gullmarsplans torg och entrén till tunnelbana, tvärbana och bussterminal med gångvägar och målpunkter norr om Johanneshovsvägen och Gullmarsvägen.

Idag upplever många gående att det är otryggt att gå i tunneln. Därför ska Stockholms stad rusta upp inuti tunneln och vid de båda entréerna. Målet är att öka tryggheten och göra det lättare för gående att orientera sig i området, så att fler ska hitta till och använda gångtunneln. 

Tyck till!

Du kan vara med och påverka utformningen av Gullmarsplan torg. Det gör du genom att kontakta oss och berätta vad du vill förändra eller bevara på torget. Lämna en synpunkt i appen Tyck till under ämnet: torg. Beskriv ditt ärende och skriv gärna att det gäller just Gullmarsplan torg.

Påverkan på trafiken

Under sommaren kommer Gullmarsplan torg att bli ett sommartorg inom projektet Levande Stockholm. Biltrafiken kommer ledas om och det kommer inte gå att köra på torgets norra och östra del.

Tidplan

Sommartorget pågår mellan maj och oktober 2021.

Upprustningen av gångtunneln sker preliminärt under hösten och vintern 2021-2022.

Därefter startar arbetet med den permanenta utformningen av Gullmarsplan Torg. Tidigast byggstart för torget är 2022.

Läs mer

Du kan läsa mer om Gullmarsplans sommartorg på upplev.stockholm.

Läs mer om sommartorget

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad