Projekt Planerat

Förbättringar på Gullmarsplans torg

Johanneshov

Stockholms stad planerar att rusta upp Gullmarsplans torg för att skapa ett trevligare och tryggare torg. Projektet vill gärna ha in synpunkter om torget för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Vi kommer även att rusta upp den närliggande gångtunneln under Johanneshovsvägen.

Projektfakta

Stockholm stad planerar en upprustning av Gullmarsplans torg för att skapa tryggare och trevligare ytor för gående och besökare. Inför upprustningen har staden placerat ut en tillfällig möblering för att testa lösningar som skapar större ytor för sociala möten, aktiviteter och sittplatser på torget.

Projektet kommer se över:

  • Möblering och belysning på torget
  • Platser för parkering och lastning
  • Trafiksäkerhet
  • Trygghet
  • Gångtunneln under Johanneshovsvägen

Körslingan norr och öster om torget har stängts av och de nya ytorna används för att skapa ett större torg med plats för bänkar, växter och blommor. Även den centrala torgytan har fått fler sittmöbler och blommor.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och synpunkter från boende, besökare, verksamheter och fastighetsägare är en viktig del av planeringsarbetet för projektet.

Tryggare gångtunnel under Johanneshovsvägen

Gångtunneln under Johanneshovsvägen är en viktig länk i vägnätet för gående kring Gullmarsplan. Via tunneln kan gående ta sig från Gullmarsplan till bland annat Enskedehallen, Värmdö gymnasium och Årstaskogens naturområde. Den förbinder alltså Gullmarsplans torg och entrén till tunnelbana, tvärbana och bussterminal med gångvägar och målpunkter norr om Johanneshovsvägen och Gullmarsvägen.

Idag upplever många gående att det är otryggt att gå i tunneln. Därför rustar Stockholms stad upp inuti tunneln och vid de båda entréerna. Målet är att öka tryggheten och göra det lättare för gående att orientera sig i området, så att fler ska hitta till och använda gångtunneln. 

Upprustningen av gångtunneln påbörjades i augusti 2021 och planeras att slutföras senast december 2021. Under arbetet kommer tunneln vara avstängd under längre perioder med start måndagen den 6 september. Gående hänvisas till passage över Johanneshovsvägen via övergångstället strax intill gångtunneln.

Gullmarsplans gångtunnel

Tyck till!

Du kan vara med och påverka utformningen av Gullmarsplans torg. Det gör du genom att kontakta oss och berätta vad du vill förändra eller bevara på torget. Lämna en synpunkt i appen Tyck till under ämnet: torg. Beskriv ditt ärende och skriv gärna att det gäller just Gullmarsplans torg.

Påverkan på trafiken

Under sommaren och fram till den 15 oktober är Gullmarsplans torg ett sommartorg inom projektet Levande Stockholm. Biltrafiken är omledd och det går inte att köra på torgets norra och östra del.

Tidplan

Sommartorget är på plats mellan den 16 juni och 15 oktober 2021.

Därefter startar arbetet med att ta fram en plan för den permanenta utformningen av Gullmarsplans torg. Tidigast byggstart för torget är 2022.

Upprustningen av gångtunneln startade i slutet av augusti 2021 och kommer pågå fram till december 2021. Under arbetet är tunneln avstängd längre perioder. Gående hänvisas till passage över Johanneshovsvägen via övergångstället strax intill gångtunneln.

Bilder från Gullmarsplans sommartorg

Läs mer

Du kan läsa mer om Gullmarsplans sommartorg på stadens webbplats.

Upplev Stockholm, stadens webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad