Flygbild över Slakthusområdet med 5A Parkhuskvarteren markerade med vit linje.
Flygbild över Slakthusområdet med 5A Parkhuskvarteren markerade med vit linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Slakthusområdet etapp 5A – Parkhuskvarteren

Johanneshov

Detaljplanen för 5A (Kylhuset 15 med flera, diarienummer 2023-02049) omfattar cirka 220 bostäder med olika upplåtelseformer, en förskola och kontor.

Stärkta kopplingar med närområdet

Förslaget möjliggör en utbyggnad av området till en blandstad med bostäder, arbetsplatser och service. Planen ger stärkta kopplingar till omkringliggande stadsdelar och ger liv och trygghet till närmiljön.

Respekt till befintlig bebyggelse

Detaljplanen säkerställer respekt för områdets historia och den befintliga bebyggelsen i Slakthusområdet. Samtidigt som ny bebyggelse av hög kvalitet tillförs som lyfter fram den bevarade kulturhistoriska bebyggelsen. Inom området finns tre kulturhistoriskt värdefulla byggnader från 1910-talet som ska bevaras, samt två kontorshus från 1960- respektive 1980-talet som kan bevaras.

Flygbild över Slakthusområdet, etapp 5a Parkhuskvarteren
Flygbild över Slakthusområdet, etapp 5a Parkhuskvarteren

Preliminär tidsplan

  • December 2023, start-pm klart
  • Kvartal 3 2025, samråd
  • Kvartal 3 2026, granskning
  • Kvartal 2 2027, planförslag antas
  • Kvartal 3 2027, detaljplan får laga kraft

Planförslaget tas fram tillsammans med markanvisade byggaktörer.

Atrium Ljungberg ska bygga bostäder och förskola enligt avtal som tecknades 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet i etapp 5 hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Johan Filipsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 694

Sara Norås
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 296

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Mer om stadsutvecklingsområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad