markvisning etapp starkströmmen
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor och data- och serverhall inom etapp Starkströmmen

Hjorthagen, Norra Djurgården

I etapp Starkströmmen kommer två kontorshus att ersättas med ett datacenter och elnätstation samt en driftdepå.

På fastigheten Starkströmmen 5 (tidigare Starkströmmen 1) har ett kontorshus rivits som kommer att ersättas med en data- och serverhall. Datacentret blir Stockholms största serverhall och kommer att leda över sin överskottsvärme till Stockholms fjärrvärmenät.

För Starkströmmen 2 och 4 rivs en befintlig byggnad på Vasakronans fastighet och som ersätts med ett nytt kontor. Rivningen av fastigheten påbörjades under hösten 2023. Trafikverket ska även uppföra en driftdepå för Norra Länken med kör- och uppställningsytor. 

Bilder

Flervåningshus med gata och träd i förgrunden.
Bild: Tengbom
Byggnad med massa fönster och byggnad i trä. Människor i rörelse. Illustration.
Bild: Tengbom
Bilar på väg.  Flervåningshus till vänster i bild.
Bild: Elementica/Bahnhof och Gatun arkitekter.
Flervåningshus med fasad i glas. Grönskande träd till vänster.
Bild: Elementica/Bahnhof och Gatun arkitekter.

Tidsplan

  • Granskning: hösten 2022  
  • Antagning: Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden i maj och vann laga kraft den 30 juni 2023.
  • Byggstart: Under hösten 2024 startar byggnation av serverhall, och byggnation av kontor och driftdepå kan påbörjas tidigast år 2026.
  • Färdigställt: 2026-2028

För Starkströmmen 5, vänligen se Elementica. 

Byggaktörer

Elementica bygger datacentret, Trafikverket driftdepån och Vasakronan bygger kontor. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Fråga om projektet

Norra Djurgårdsstaden svarar på frågor om stadsutvecklingsprojektet och pågående arbeten. Använd formuläret nedan eller ring 08-508 26 433.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Hjorthagen

Uppdaterad