Silhuett av två personer som springer, bilden tagen  från marknivå med himlen som fond.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Idrottspark vid Storängsbotten

Hjorthagen

Satsning på idrott och hälsa är viktigt. En idrottspark vid Storängsbotten ska byggas för att förstärka befintlig verksamhet och skapa en attraktiv och grön mötesplats.

Den nya idrottsparken vid Storängsbotten ska bli en målpunkt i staden och utgöra en entré till Nationalstadsparken. Området ska vidareutvecklas genom nybyggnation för en utökad satsning på idrott och hälsa. På den stora gruslagda ytan planeras det för en ny multisportarena i bakkant som kommer bilda bullerskydd mot Norra Länken.

Idrottsparken kommer att koppla samman de närliggande stadsdelarna genom god kollektivtrafik, gång- och cykelstråk genom parkområdet.

Historisk mark

Idrottsparken invigdes 1896 men marken har präglats av idrott sedan 1887 då Kung Oscar II gav den nybildade Fältrittklubben nyttjanderätt till Storängen. Sommaren 1912 hölls de Olympiska spelen på Stockholm Stadion. Området har även en historia som mässområde, och har gästats av olika typer av större evenemang, exempelvis cirkusar.

I Idrottsparken ingår idag anläggningar som Stockholm Stadion, Kungliga Tennishallen, Ryttarstadion, Östermalms IP, Gymnastik- och Idrottshögskolan och Sophiahemmet. Flera av anläggningarna håller en mycket hög arkitektonisk nivå och utgör ett betydande arkitekturhistoriskt bidrag från sin tid.

Tidsplan

  • Start-PM: 12 november, 2020
  • Samråd: kvartal 4, 2024
  • Granskning: kvartal 3, 2025
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden, kvartal 1, 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Camilla Maruyama
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 172

Projekt i Hjorthagen

Projekt på Östermalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad